Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Turystyka kulturowa
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-412-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Academic teachers:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu walorów kulturowych TR1A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z problematyką turystyki kulturowej TR1A_W01, TR1A_W02 Test
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z turystyką kulturową TR1A_W01, TR1A_W02 Test
M_W003 Potrafi analizować podstawowe zagadnienia dotyczące turystyki kulturowej TR1A_W01, TR1A_W02 Test
M_W004 Potrafi posługiwać się wiedzą i stosować ją w rozwoju turystyki kulturowej TR1A_W01, TR1A_W02 Test
M_W005 Potrafi prognozować rozwój turystyki kulturowej TR1A_W01, TR1A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu walorów kulturowych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z problematyką turystyki kulturowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z turystyką kulturową + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi analizować podstawowe zagadnienia dotyczące turystyki kulturowej + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi posługiwać się wiedzą i stosować ją w rozwoju turystyki kulturowej + - - - - - - - - - -
M_W005 Potrafi prognozować rozwój turystyki kulturowej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowe pojęcia związane z turystyką kulturową. Rodzaje turystyki kulturowej. Dyskusja nad obszarami określanymi jako turystyka kulturowa. Nowe formy turystyki kulturowej. Zainteresowanie turystów turystyką kulturową. Kierunki rozwoju turystyki kulturowej w Polsce i na świecie. Najnowsze trendy w turystyce kulturowej. Programowanie imprez turystyki kulturowej. Tworzenie produktu turystyki kulturowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego z wykładu

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza ogólna zdobyta z zakresu podstaw turystyki

Recommended literature and teaching resources:

1. Buczkowska K., Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. AWF, Poznań, 2008
2. Buczkowska K., von Rohrscheidt M., (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF, Poznań, 2008
3. Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, 2008
4. Krasny P., Ziarkowski D. (red.), Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno – artystyczne, Proksenia, Kraków, 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None