Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Professional practice
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-413-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Module summary

Zdobycie umiejętności wykorzystania wiedzy nabytej podczas studiów oraz wykonywania zadań zgodnie z intencją pracodawcy. Nabycie doświadczenia pracy w zespole i nowych kompetencji społecznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Potrafi współpracować z ludźmi TR1A_K01, TR1A_K09, TR1A_K08, TR1A_K03, TR1A_K10, TR1A_K04, TR1A_K05, TR1A_K07, TR1A_K02, TR1A_K06 Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 Potrafi wykonać zlecone podczas praktyk zadania TR1A_U13, TR1A_U05, TR1A_U03, TR1A_U16, TR1A_U10, TR1A_U07, TR1A_U14, TR1A_U02, TR1A_U08, TR1A_U15, TR1A_U06, TR1A_U12, TR1A_U09, TR1A_U11, TR1A_U04, TR1A_U01 Work done within the framework of a practical placement
M_U002 Potrafi posługiwać się językami obcymi TR1A_U13, TR1A_U05, TR1A_U03, TR1A_U16, TR1A_U10, TR1A_U07, TR1A_U14, TR1A_U02, TR1A_U08, TR1A_U15, TR1A_U06, TR1A_U12, TR1A_U09, TR1A_U11, TR1A_U04, TR1A_U01 Work done within the framework of a practical placement
Knowledge
M_W001 Umie wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów TR1A_W04, TR1A_W13, TR1A_W08, TR1A_W14, TR1A_W15, TR1A_W10, TR1A_W16, TR1A_W09, TR1A_W03, TR1A_W11, TR1A_W02, TR1A_W01, TR1A_W12 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Potrafi współpracować z ludźmi - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać zlecone podczas praktyk zadania - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się językami obcymi - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Umie wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:
praktyka zawodowa realizowana w podmiotach turystycznych (publicznych, prywatnych i non-profit)

Marketing mix
1. Struktura organizacyjna podmiotu turystycznego
2. Organizacja pracy, obowiązki na poszczególnych stanowiskach i ich współpraca z innymi jednostkami
3. Zakres i charakter świadczonych usług (produktów)
4. Formy promocji
5. Obsługa klienta (np. powitanie, odbieranie telefonów, sposób komunikacji)
6. Kanały dystrybucji usług

Zarządzanie
1. Misja, wizja i cele strategiczne
2. Ekologiczne funkcjonowanie podmiotu turystycznego
3. Zasady pozyskiwania i gromadzenia informacji
4. Programowanie i kalkulacja imprez dla klientów (np. kongresy, wyjazdy turystyczne)
5. Oprogramowanie komputerowe wspomagające funkcjonowanie podmiotu turystycznego (np. systemy rezerwacji, CRM)
6. Zagadnienia BHP

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Completion of practical placements 90 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

zaliczenie uzyskuje się na podstawie podpisanego porozumienia między Uczelnią a wybranym podmiotem turystycznym, zaświadczenia o odbyciu praktyk i sprawozdania z praktyk

Prerequisites and additional requirements:

podstawy zarządzania w turystyce
podstawy marketingu w turystyce

Recommended literature and teaching resources:

1. Bednarska M., Gołembski G., Markiewicz E., 2007, Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE,Warszawa.
2. Kotler Ph., Bowen J. T., Makens J. C.,2006, Marketing for Hospitality and Tourism, Prentice Hall, USA.
3. Mazurkiewicz L.,2002, Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa.
4. Middleton V.T.C.,1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki,Warszawa.
5. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, 2001, red. A. Rapacz, AE we Wrocławiu, Wrocław.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

jeden termin zaliczenia praktyk zawodowych