Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Hotelarstwo
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-501-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Academic teachers:
dr Kapera Izabela (lowczowska@poczta.onet.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zna etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowanego przedmiotu TR1A_K09 Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Potrafi wymienić i krótko scharakteryzować wybrane, najciekawsze obiekty hotelarskie na świecie TR1A_U07 Test
M_U002 Potrafi wskazać ogólne zasady pracy w hotelu, w tym zasady obsługi gości hotelowych. Umie przedstawić tok czynności podczas przyjęcia gościa w hotelu. Potrafi zaproponować rozwiązanie niektórych sytuacji problemowych związanych z niezadowoleniem klienta. TR1A_U04, TR1A_K08, TR1A_K01 Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu hotelarstwa TR1A_W01 Test results
M_W002 Zna zasady klasyfikacji i kategoryzacji obiektów hotelarskich w Polsce. Zna dokonania wybranych sławnych hotelarzy TR1A_W01 Test results
M_W003 Ma wiedzę w zakresie organizacji i stowarzyszeń hotelarskich, struktur funkcjonalno-organizacyjnych oraz wybranych kierunków rozwoju hotelarstwa TR1A_W01 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zna etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowanego przedmiotu - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wymienić i krótko scharakteryzować wybrane, najciekawsze obiekty hotelarskie na świecie - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać ogólne zasady pracy w hotelu, w tym zasady obsługi gości hotelowych. Umie przedstawić tok czynności podczas przyjęcia gościa w hotelu. Potrafi zaproponować rozwiązanie niektórych sytuacji problemowych związanych z niezadowoleniem klienta. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu hotelarstwa + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady klasyfikacji i kategoryzacji obiektów hotelarskich w Polsce. Zna dokonania wybranych sławnych hotelarzy + + - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie organizacji i stowarzyszeń hotelarskich, struktur funkcjonalno-organizacyjnych oraz wybranych kierunków rozwoju hotelarstwa + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa (1 godz.)
2. Zarys historii hotelarstwa w Polsce i na świecie (2 godz.)
3. Wielcy ludzie hotelarstwa (1 godz.)
4. Charakterystyka rodzajowa podstawowych obiektów bazy noclegowej (2 godz.)
5. Sławne i oryginalne hotele na świecie i w Polsce (2 godz.)
6. Usługi hotelarskie – pojęcie, cechy, podział, przykłady usług hotelarskich (3 godz.)
7. Organizacje i stowarzyszenia hotelarskie (1 godz.)
8. Struktury funkcjonalno-organizacyjne w hotelarstwie (1 godz.)
9. Hotelarstwo na świecie i w Polsce stan obecny i trendy w rozwoju (2 godz.)

Auditorium classes:

1. Aspekty i modele gościnności, funkcje hotelu (1 godz.).
2. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich w Polsce (2 godz.).
3. Przykłady obiektów hotelarskich i innych, w których świadczone są usługi hotelarskie (3 godz.).
4. Bezpieczeństwo gości ich mienia, regulamin hotelu, Kodeks Etyki Hotelarza (3 godz.).
5. Zasady obsługi gości hotelowych (rozmowa z gościem hotelowym, rezerwacje, karty pobytu, regulowanie należności, reagowanie na skargi klientów, ocena swoich predyspozycji i przeciwwskazań do pracy w zawodzie hotelarza) (3 godz.).
6. Technika pracy w recepcji i w wybranych częściach hotelu (3 godz.)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen:
- z ćwiczeń: (kolokwium +wykonanie określonych zadań w trakcie ćwiczeń)
- testu zaliczeniowego z wykładu

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Milewska M., Włodarczyk B., 2009, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa,
Oparka S., Nowicka T., 2004, Organizacja i technika pracy w hotelarstwie, Polanica Zdrój,
Organizacja pracy w hotelarstwie, 2006, Krakowska Szkoła Hotelarska, Proksenia, Kraków,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak możliwości wprowadzenia nazwiska osoby odpowiedzialnej za moduł i prowadzącej zajęcia
Osoba odpowiedzialna za moduł: dr Izabela Kapera
Osoba prowadząca zajęcia: dr Izabela Kapera