Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Climates of the Earth and their impact on tourism
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-507-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Krąpiec Marek (mkrapiec@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu klimatu na różne elementy turystyki TR1A_K10, TR1A_K05, TR1A_K03, TR1A_K02 Test results
M_K002 Student dostrzega konsekwencje zmian klimatu i ich wpływ na określone regiony świata TR1A_K05, TR1A_K02 Test results
M_K003 Student ma świadomość istnienia oraz skali zjawisk ekstremalnych związanych z klimatem danego regionu świata TR1A_K10, TR1A_K04, TR1A_K05, TR1A_K02 Test results
Skills
M_U001 Student potrafi wyróżnić sezony sprzyjające turystyce w wybranych krajach świata TR1A_U01 Test results
M_U003 Student potrafi wyszukać informacje dotyczące warunków klimatycznych potrzebnych dla turysty TR1A_U07 Test results
Knowledge
M_W001 Student rozumie przyczyny zróżnicowania klimatów Ziemi TR1A_W02 Test results
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych elementów klimatu i ich czasowo-przestrzennego zróżnicowania w wybranych krajach świata TR1A_W02 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu klimatu na różne elementy turystyki - - - - - - - - - - -
M_K002 Student dostrzega konsekwencje zmian klimatu i ich wpływ na określone regiony świata - - - - - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość istnienia oraz skali zjawisk ekstremalnych związanych z klimatem danego regionu świata - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wyróżnić sezony sprzyjające turystyce w wybranych krajach świata + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wyszukać informacje dotyczące warunków klimatycznych potrzebnych dla turysty - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie przyczyny zróżnicowania klimatów Ziemi + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych elementów klimatu i ich czasowo-przestrzennego zróżnicowania w wybranych krajach świata + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Czynniki klimatotwórcze.
Cyrkulacja atmosfery.
Klimat Polski.
Klimat Europy Zachodniej.
Klimat Europy Południowej.
Klimat Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.
Klimaty d. ZSRR.
Klimaty dalekiego Wschodu.
Klimaty Azji Południowo-wschodniej.
Klimaty Afryki Środkowej Południowej.
Klimaty Ameryki Północnej.
Klimaty Ameryki Środkowej.
Klimaty Ameryki Południowej.
Klimaty Australii i Oceanii i Antarktydy

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z testu

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw ochrony środowiska
Geografia

Recommended literature and teaching resources:

1. Martyn D. Klimaty kuli ziemskiej. PWN, Warszawa.
2. Kaczorowska Z. Pogoda i klimat. WSiP, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

zaliczenie – termin podstawowy + dwa terminy poprawkowe