Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The history of mineral exploitation
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-519-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Pieczonka Jadwiga (jpieczon@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Rybar Pavol (rybar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować indywidualnie, myśleć i działać kreatywnie TR1A_K03, TR1A_K06 Presentation
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskać informację z literatury, opracować je i przedstawić w formie prezentacji. TR1A_U07, TR1A_U09 Presentation
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie budowy geologicznej miejsc historycznej eksploatacji surowców mineralnych oraz sposobu ich wydobywania TR1A_W04, TR1A_W03 Presentation,
Scientific paper
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie miejsc występowania historycznych ośrodków górniczych na terenie Polski i wybranych na świecie. TR1A_W04, TR1A_W03 Presentation,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować indywidualnie, myśleć i działać kreatywnie - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskać informację z literatury, opracować je i przedstawić w formie prezentacji. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie budowy geologicznej miejsc historycznej eksploatacji surowców mineralnych oraz sposobu ich wydobywania + - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie miejsc występowania historycznych ośrodków górniczych na terenie Polski i wybranych na świecie. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Najstarsze narzędzia człowieka, epoka kamienna. Ślady pierwotnego górnictwa. Historyczny rozwój kopalnictwa na świecie i w Polsce. Wydobycie soli z salin, solanek i kopalń. Alpejskie kopalnie soli. Górnictwo rud: od prehistorii przez epoki brązu i żelaza do współczesności. Górnictwo w okresie średniowiecza. Masowe użycie kamienia budowlanego. Eksploatacja bituminów, torfu, węgla brunatnego. Rozwój górnictwa na ziemiach polskich, maszyny i technika urabiania.

Seminar classes:

Eksploatacja rud metali w dolinach tatrzańskich: (Fe, Ag, Cu). Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w Karpatach. Stare kopalnie rud Zn-Pb w okolicach Krakowa. Eksploatacja surowców w rejonie Gór Świętokrzyskich: Cu, Fe, Zn-Pb, surowce skalne. Historyczna eksploatacja siarki. Krzemionki opatowskie – historyczne kopalnie krzemienia. Eksploatacja surowców na Dolnym Śląsku: 1) metale (Cu, Ag, Au, Sn, Cr, Ni) – Miedzianka, Czarnów, Złoty Stok, Stara Góra, Gierczyn, Szklary, 2) surowce skalne, 3) węgiel kamienny. Szlak bursztynowy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in seminar classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 12 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 24 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa= 0,5*ocena z kolokwium z wykładów + 0,25*ocena z prezentacji + 0,25*ocena z referatu

Prerequisites and additional requirements:

• podstawowa wiedza z geologii ogólnej

Recommended literature and teaching resources:

Obszerna literatura podawana oddzielnie do każdego tematu prezentacji.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Piestrzyński A., Pieczonka J., Mielniczuk W., Chruściel E., Jodłowski P., 1996: Effects of uranium mining on the contamination of some areas in Poland. W: Planning for environmental restoration of radioactively contaminated sites in Central and Eastern Europe, Vol.: Identification and characterization of contaminated sites. IAE-TECDOC – 865, Vienna, 193-216

Pieczonka J., Piestrzyński A., 2000 – Stan obiektów pozostałych po eksploatacji rud uranu w okolicach Jeleniej Góry, ich wpływ na środowisko i propozycje zabezpieczenia. W: Człowiek, środowisko, zagrożenia. Wyd. PAA w Warszawie, oddział w Jeleniej Górze oraz WSP w Zielonej Górze, 89-112.

Osman A.M., Pieczonka J., Piestrzyński A., 2003: Telluride-bearing gold mineralization in El Fawakhir mine area, central Eastern Desert, Egypt. Mineralogia Polonica, vol. 34, No 2, 41-61.

Czober J., Pieczonka J., Piestrzyński A.,2008: Złoże złota Saulyak (Masyw Marmarowski, Ukraina). Biuletyn PIG, nr 429, 37-41

Pieczonka J., Piestrzyński A., 2011 (2012): Gold and other precious metals in copper deposit, Lubin-Sieroszowice district, SW Poland. In: Gold in Poland, Kozłowski A. & Mikulski St. Z. ed., Archivum Mineralogiae Monograph No. 2, 135-152.

Piestrzyński A., Czaja D., Pieczonka J., 2007: Złoża Zn-Pb w Europie, koniec eksploatacji czy przyszłość. Górnictwo cynku i ołowiu na początku XXI wieku. Konferencja ZGH Bolesław, 22-27.

Additional information:

Zaliczenie wykładu pisemne – 3 terminy;
Zaliczenie zajęć seminaryjnych – prezentacja + referat (muszą być zaliczone do 2 tygodni po zakończeniu semestru)