Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Professional mineral collecting and rockhouding
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-520-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Łodziński Marek (mareklodz@poczta.onet.pl)
Academic teachers:
dr inż. Łodziński Marek (mareklodz@poczta.onet.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi stworzyć kolekcję według klucza (zna metodykę zbierania i katalogowania okazów) TR1A_U01 Test
M_U002 Zna wybrane, najciekawsze stanowiska kolekcjonerskie w Polsce i na świecie TR1A_U07 Test
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu zbieractwa i kolekcjonerstwa TR1A_W02 Test
M_W002 Ma informacje, gdzie szukać danych o targach, czasopismach kolekcjonerskich, gdzie w terenie najłatwiej znaleźć okazy kolekcjonerskie TR1A_U07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi stworzyć kolekcję według klucza (zna metodykę zbierania i katalogowania okazów) + - - - - - - - - - -
M_U002 Zna wybrane, najciekawsze stanowiska kolekcjonerskie w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu zbieractwa i kolekcjonerstwa + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma informacje, gdzie szukać danych o targach, czasopismach kolekcjonerskich, gdzie w terenie najłatwiej znaleźć okazy kolekcjonerskie + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu zbieractwa i kolekcjonerstwa. Różnica między zbieractwem, kolekcjonerstwem, a muzealnictwem. Rodzaje kolekcjonerstwa. Czym są obiekty zbierane i kolekcjonowane przez amatorów i zawodowców: minerał, kryształ, skała, skamieniałość. Rys historyczny: wybrani kolekcjonerzy i podróżnicy poszukujący minerałów: m.in. Pliniusz Starszy, Leonardo da Vinci, Alexander Humboldt, Johan Wolfgang Goethe, Alfred Lacroix. Najbardziej znane kolekcje prywatne minerałów, skał i skamieniałości na świecie. Lista najważniejszych prywatnych kolekcji minerałów, kolekcjonerów i fotografów okazów kolekcjonerskich. Cel zakładania kolekcji. Kolekcje tematyczne według klucza (2 godz.)
2. Sposoby pozyskiwania okazów do kolekcji (czyli metodyka zbierania), sprzęt potrzebny w terenie, zabezpieczenie okazów, pakowanie, obróbka i dalsza preparatyka (cięcie, szlifowanie, czyszczenie odczynnikami chemicznymi). Sposoby gromadzenia i katalogowania okazów w kolekcji. Ceny minerałów. Estetyka okazów mineralogicznych. Kryteria wyboru okazu kolekcjonerskiego (część 1) (2 godz.)
3. Kryteria wyboru okazu kolekcjonerskiego (część 2): estetyka; równowaga; jakość kryształu i formy; barwa; kontrast; połysk; przeźroczystość; dokładność (perfekcja); wielkość kryształów; czynnik z ang. ‘Wow. Czym różni się rzadkość kolekcjonerska od zwyczajnego okazu? Relacje z największych imprez kolekcjonerskich na świecie: St. Marie aux Mines (Francja), Monachium (Niemcy), Tucson (Arizona, USA). Najważniejsze światowe i polskie muzea z ekspozycjami minerałów i skamieniałości (lista adresów), gdzie warto pojechać, co zwiedzić. Najważniejsze światowe i polskie giełdy minerałów. Towarzystwa naukowe i popularnonaukowe, zrzeszające kolekcjonerów minerałów, skał i skamieniałości. Najważniejsze światowe i polskie czasopisma mineralogiczne, paleontologiczne (nie naukowe, lecz popularnonaukowe) – ich lista i adresy stron www. Najlepsze strony internetowe dla kolekcjonerów (2 godz.)
4. Turystyka kolekcjonerska na świecie – podział na kraje najbardziej perspektywiczne do zbierania minerałów – tarcze krystaliczne Brazylii, Madagaskaru, Australii, Indii, Sri-Lanki, orogeny alpejskie – Afganistan, Pakistan i inne. Rzadkości mineralogiczne i lokalizacje określane jako type localities (2 godz.)
5. Lokalizacje kolekcjonerskie Rosji – Ural Środkowy: rejon Czusawoj, rejon Niżnego Tagiłu, rejon Jekaterinburga (2 godz.)
6. Lokalizacje kolekcjonerskie Rosji – Republika Tuwy: złoża Abaza, Ak-Dowurak, Karasug, Terlig-Khaja, Tardan, Kyzyl-Tashtyg, Sol-Beldyr, Shog-Bel (2 godz.)
7. Lokalizacje kolekcjonerskie Rosji – Kamczatka: rejon wulkanu Kluczewskiej Sopki i rejon wulkanów Mutnowski-Gorieły (2 godz.)
8. Lokalizacje kolekcjonerskie Rosji – Przybajkale i Zabajkale: Sludjanka, Małaja Wystraja, złoża nefrytów w Sajanach, Szerlowa Góra, Grzbiet Malchański (2 godz.)
9. Lokalizacje kolekcjonerskie Rosji – Płw. Kolski: masyw Chibiny, masyw Lowozero, masyw Kejwy (2 godz.)
10. Lokalizacje kolekcjonerskie Maroka: El Hammam – kopalnia fluorytu, Sidi Ayed – pola agatowe, Mibladen – kopalnie wanadynitu, Imichil – żyły pegmatytow, Hammeda – kopalnia fluorytu, Taouz – kopalnie goethytu i hematytu, Rissani i Hassi el Bega – wystąpienia paleozoicznych głowonogów i kredowych zębów rekinów, Aferdou – dewońskie trylobity i rafy koralowe, Imiter – kopalnia srebra, Bou Azzer – kopalnie As i Co (2 godz.)
11. Lokalizacje kolekcjonerskie Madagaskaru – część południowa: Tranomaro, Betroka, Beraketa, plaże Anakao, Sakaraha, Ilakaka, Ihosy, masyw Itremo (2 godz.)
12. Lokalizacje kolekcjonerskie Madagaskaru – część północna: dolina Sahatany, kopalnie kwarców różowych, okolice Betafo, targi kolekcjonerskie w Antsirabe i Antananarivo oraz zakłady obróbki kamienia, Tsingy de Bemaraha, osady formacji Maevarano, Katsepy (Skakany), aluwialne złoża szafirów w prowincji Antsiranana, Antetezambato, złoża malgaskiego bursztynu = copalu (2 godz.)
13. Lokalizacje kolekcjonerskie Indii – stanowiska kolekcjonerskie związane z wylewami bazaltów na trapach Dekanu – stan Maharashtra (2 godz.)
14. Meteoryty – turystyka na pustyniach lodowych i gorących. Meteoryt i pseudometeoryt – definicje. Polskie meteoryty. Najnowszy polski meteoryt – Sołtmany. Podział znalezisk meteorytowyh. Jak znaleźć meteoryt i gdzie. Czasopisma, kolekcje, muzea, targi i organizacje meteorytowe (2 godz.)
15. Lokalizacje kolekcjonerskie Brazylii: prowincja Borborema, Novo Horizonte, rejon Ouro Preto, rejon Aracuai, kopalnia Pederneira, trapy Parany, brazylijskie złoża szmaragdów i akwamrynów (2 godz.)

Alternatywne tematy wykładów:
16. Najciekawsze i klasyczne lokalizacje kolekcjonerskie w Polsce (Sudety): Masyw Strzegomski – minerały pegmatytów; Metamorfik Kaczawski – agaty Płóczek, Wlenia, Świerzawy, Lubiechowej; Ofiolit Szklar – chryzoprazy i opale (2 godz.)
17. Najciekawsze i klasyczne lokalizacje kolekcjonerskie w Polsce (okolice Krakowa, Góry Świętokrzyskie): Monoklina Śląsko-Krakowska i Górnośląskie Zagłębie Węglowe – kalcyty, jaspisy, agaty, serpentyny, skrzemieniałe pnie drzew; Mezozoiczne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich – krzemienie pasiaste (2 godz.)
18. Najciekawsze lokalizacje kolekcjonerskie w Europie (część 1): Masywy alkaliczne (Lovozero, Chibiny) na Płw. Kola, północna Rosja; Langban, Szwecja (2 godz.)
19. Najciekawsze lokalizacje kolekcjonerskie w Europie (część 2): Wezuwiusz (wraz ze stożkiem Monte Somma), Włochy; Jachymov, Czeska Republika; Laurion, Grecja (2 godz.)
20. Najciekawsze lokalizacje kolekcjonerskie na świecie (część 1): Tsumeb, Namibia; Franklin-Sterling Hill, USA
Mont St-Hilaire, Kanada; Shinkolobwe, Kongo; Ilimaussaq i Ivigtut, Grenlandia (2 godz.)
21. Najciekawsze lokalizacje kolekcjonerskie na świecie (część 2): Talnak-Norylsk, Rosja; Tołbaczik, Rosja; Dara-i-Pioz, Tadżykistan; Broken Hill, Australia; Tip Top mine, USA (2 godz.)
22. Najciekawsze lokalizacje kolekcjonerskie Spitsbergenu (2 godz.)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z testu

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość geografii na poziomie szkoły średniej
Znajomość podstaw geologii i mineralogii na poziomie I roku studiów dla kierunku Turystyka i Rekreacja

Recommended literature and teaching resources:

1. Bajda T., Skowroński A., 2006 „Informator o naukach mineralogicznych w Polsce” Wyd. Akapit., Kraków
2. Bernard J.H., Hyrsl J., 2004 „Minerals and their localities” Wyd. Granit, Praha
3. Grodzicki A., 1984 „Informator dla amatora – poszukiwacza złota, kamieni szlachetnych i ozdobnych” Jelenia Góra
4. Heflik W., 1989 „Kamienie ozdobne Polski” Wyd. Geol., Warszawa
5. Janeczek J., Kozłowski K., Zaba J., 1991 „Zbieramy minerały i skały” Wyd. Geol., Warszawa
6. Jędrychowski J., 2008 „Świętokrzyski raj geologiczny” Wyd. Perpetuum Mobile, Kielce
7. Machalski M., Stolarski J., 1998 „Paleofakty” Wyd. RTW, Warszawa
8. Piątek E. i in., 1981 „Zbieramy kamienie ozdobne” Wyd. Geol., Warszawa
9. Racki G., Bardziński W., Zieliński T., 1999 „Z kamiennej księgi pradziejów Górnego Ślaska” Wyd. Uniw. Śl., Katowice
10. Sachanbiński M. i in., 1984 „Vademecum zbieracza kamieni szlachetnych i ozdobnych” Wyd. Geol., Warszawa
11. Sachanbiński M., 1997 „Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska” Wyd. Ossolineum, Wrocław

Polskie czasopisma popularnonaukowe o tematyce kolekcjonerskiej (aktualnie brak, w przeszłości takie tytuły jak):
Kamienie
Otoczak
Minerały – gazeta targowa

Zagraniczne czasopisma popularnonaukowe o tematyce kolekcjonerskiej:
Mineralogical Record
Lapis
Extralapis
Mineralien Welt
La Regne Mineral

Liczne strony www
http://www.mindat.org/
http://www.webmineral.com/
http://www.minerant.org.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Łodzińska, A., Łodziński, M. (2002) „Sajańskie nefryty (Rosja)”. Otoczak, 2, 28, 42-48
2. Łodziński, M. (2000a) „Chryzoprasy ze serpentinitovych masivu, z dolu ‘Marta’ ve Szklarech a z dolu ‘Wiry’ ve Wirkach v Dolnim Slezsku (jihozapadni Polsko)”. Mineral, 8, 4, 335-338
3. Łodziński, M. (2000b) “Idar-Oberstein – gemmologiczne centrum Europy (Niemcy)”. Otoczak, 3, 26, 54-56
4. Łodziński, M. (2000c) „Kwarce z doliny Balbanju na Uralu Subpolarnym”. Otoczak, 3, 26, 41-45
5. Łodziński, M. (2000d) “Opalowe pola w White Cliffs (Australia)”. Otoczak, 3, 26, 46-48
6. Łodziński, M. (2001a) „Oloveno-zinkove rudy z dolu ‘Pomorzany’ u Olkusze (jizni Polsko)”. Mineral, 9, 1, 43-46
7. Łodziński, M. (2001b) „Mineraly ze skupiny serpentinu v oblasti Krakowa (jizni Polsko)”. Mineral, 9, 5, 364-367
8. Łodziński, M. (2001c) „Hality ze solneho dolu v Bochni (jizni Polsko)”. Mineral, 9, 6, 434-437
9. Łodziński, M. (2002a) „Mineraly z charanurskeho loziska nefritu (Vychodni Sajany, Rusko)”. Mineral, 10, 1, 26-30
10. Łodziński, M. (2002b) „Małobystrinskie złoże lazurytu (Przybajkale, Rosja)”. Polski Jubiler, 1, 15, 54
11. Łodziński, M. (2002c) „Minerały masywu Szerlowej Góry (Zabajkale, Rosja)”. Otoczak, 2, 28, 33-41
12. Łodziński, M. (2002d) „Nerosty z loziska Bornoje, Dalnegorsk, Primorskij kraj, Rusko”. Mineral, 10, 3, 204-213
13. Łodziński, M. (2002e) „Ksenolity oliwinowe z Wysp Kanaryjskich”. Otoczak, 1, 27, 26-28
14. Łodziński, M. (2002f) „Minerały zachodniej Tasmanii”. Otoczak, 1, 27, 40-43
15. Łodziński, M. (2002g) „Góry Rychlebskie i Jeseniki – raj dla kolekcjonerów”. Otoczak, 1, 27, 44-51
16. Łodziński, M. (2002h) „Fauna oligoceńska ze stanowiska Fossil Bluff, Tasmania”. Otoczak, 1, 27, 52-53
17. Łodziński, M. (2003a) „Mineraly pegmatitu a hydrotermalnich zil Utockina Pad u Ulan Ude, Burjatska rep”. Mineral, 11, 1, 48-51
Łodziński, M. (2003b) „Sludjanka – mineralogicka perla Bajkalu”. Mineral, 11, 3, 191-197
18. Łodziński, M. (2003c) „Prouzkovane rohovce z Gór Świętokrzyskich, stredni Polsko”. Mineral, 11, 5, 379-383
19. Łodziński, M. (2003d) „Mineralogicka charakteristika loziska barytu Stanislawow u Jawora, Dolni Slezsko, Polsko”. Mineral, 11, 6, 431-436
20. Łodziński, M., Żmudzka, M. (2003) „Dwa najnowsze polskie meteoryty – ‘Baszkówka’ i ‘Zakłodzie’”. Otoczak, 29, 17-21
21. Łodziński, M. (2004a) „Sadrovce z Dobrzynia nad Wislou u Wloclawka, Kujawy, severni Polsko”. Mineral, 12, 1, 34-36
22. Łodziński, M. (2004b) „Variscit Al(PO4)2 . 2H2O a wavellit Al3(PO4)2(OH,F)3 . 5H2O z Wiśniówki Dużej u Kielc, Góry Świetokrzyskie, stredni Polsko”. Mineral, 12, 1, 37-40
23. Łodziński, M. (2004c) „Naleziste mineralu na Strednim Uralu – lokality v okoli Jekaterinburgu”. Mineral, 12, 6, 449-473
24. Łodziński, M., Rybski, R. (2005a) „Wystąpienia korundów w Sudetach polskich i czeskich”. Otoczak, 32, 16-27
25. Łodziński, M., Rybski, R. (2005b) „Vyskyty korundu v polskych a ceskych Sudetach”. Mineral, 13, 2, 112-119
26. Łodziński, M. (2005a) „Vyskyty berylu v Sudetach (1 cast)”. Mineral, 13, 4, 263-277
27. Łodziński, M. (2005b) „Vyskyty berylu v Sudetach (2 cast)”. Mineral, 13, 5, 380-391
28. Łodziński, M. (2006a) „Murzinka – nejznamejsi pegmatitove pole na vychodnim svahu Stredniho Uralu”. Mineral, 14, 3, 219-238
29. Łodziński, M. (2006b) „Mineralogie loziska chromitu Sarany u Biserska na Strednim Uralu”. Mineral, 14, 4, 289-298
30. Łodziński, M. (2007a) „Atrakcje geoturystyczne południowego Madagaskaru”. Geoturystyka, 2, (9), 3-22
31. Łodziński, M. (2007b) „Atrakcje geoturystyczne północnego Madagaskaru”. Geoturystyka, 3, (10), 5-28
32. Łodziński, M. (2010) „’Euro-Mineral’ i ‘Euro-Gem’ 2010 w Sainte Marie aux Mines, Alzacja, Francja – doskonale przygotowany produkt geoturystyczny dla każdego. ‘Euro-Mineral’ and ‘Euro-Gem’ 2010 in Sainte Marie aux Mines, Alsace, France – perfectly prepared geotouristic product for everyone”. Geoturystyka, 3-4 (22-23), 75-88

Additional information:

Planuje się 3 terminy testu zaliczeniowego. Osoby mające więcej, niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na wykładach są zobowiązane do przygotowania prezentacji multimedialnej na wybrany temat dotyczący kolekcjonerstwa w danej lokalizacji w Polsce lub na świecie