Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Natural basics of therapeutic tourism
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-602-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Academic teachers:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi analizować podstawowe zagadnienia dotyczące tworzenia produktu turystycznego turystyki leczniczej TR1A_U02, TR1A_U03 Participation in a discussion
M_U002 Potrafi prognozować rozwój turystyki leczniczej w różnych jej aspektach TR1A_U02 Examination
Knowledge
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z rodzajami turystyki TR1A_W07 Test
M_W002 Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu walorów przyrodniczych TR1A_W08 Participation in a discussion
M_W003 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z przyrodą i turystyką leczniczą TR1A_W02, TR1A_W09 Test,
Participation in a discussion
M_W004 Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą i samodzielnie opracowywać projekty zagospodarowania na podstawie walorów przyrodniczych wykorzystywanych w turystyce leczniczej TR1A_U03, TR1A_K05, TR1A_W09 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi analizować podstawowe zagadnienia dotyczące tworzenia produktu turystycznego turystyki leczniczej + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi prognozować rozwój turystyki leczniczej w różnych jej aspektach + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z rodzajami turystyki + - - - - - - - - - -
M_W002 Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu walorów przyrodniczych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z przyrodą i turystyką leczniczą + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą i samodzielnie opracowywać projekty zagospodarowania na podstawie walorów przyrodniczych wykorzystywanych w turystyce leczniczej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Rozwój obszarów uzdrowiskowych. Uwarunkowania i tendencje zmian rozwoju uzdrowisk. Podstawy prawne funkcjonowania uzdrowisk. Turystyka lecznicza w uzdrowiskach. Uwarunkowania i bariery uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turystyce leczniczej. Kształtowanie obiektów spa i wellness. Rola i znaczenie produktu uzdrowiskowego. Wody lecznicze i ich wykorzystanie. Modelowanie zachowań konsumentów na rynku usług turystycznych i uzdrowiskowych. charakterystyka przedsiębiorstwa uzdrowiskowego. Kreatywność w doskonaleniu produktu turystyki leczniczej w uzdrowiskach i ośrodkach spa i weelness.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen cząstkowych

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza ogólna z zakresu turystyki zdobyta na poziomie semestru I

Recommended literature and teaching resources:

Szromek A. (red.), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, Proksenia, Kraków, 2010
Krasiński Z., Rynek usług uzdrowiskowych w Polsce, AE, Poznań, 2001
Dawidowski A., Europejskie trendy spa, Spa Bussiness, 2007, nr 8
Ponikowska I., Ferson D., Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa, Medi Press, Warszawa, 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None