Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Marketing w turystyce
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-603-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Cichoń Dariusz (darek4224@tlen.pl)
Academic teachers:
dr inż. Cichoń Dariusz (darek4224@tlen.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi wymienić podstawowe definicje z obszaru marketingu TR1A_K07, TR1A_U08 Activity during classes,
Test
M_U002 Potrafi zdefiniować podstawowe elementy marketingu - mix TR1A_K07, TR1A_U08 Activity during classes,
Test
M_U003 Potrafi wymienić etapy badań marketingowych TR1A_K07, TR1A_U08 Activity during classes,
Test
M_U004 Potrafi wyjaśnić podstawowe strategie marketingowe TR1A_K07, TR1A_U08 Activity during classes,
Test
M_U005 Potrafi odróżniać podstawowe elementy produktu TR1A_U03, TR1A_K07, TR1A_U08 Test
M_U006 Potrafi konstruować ankiety badawcze TR1A_W12 Project
M_U007 Potrafi wybierać strategie marketingowe TR1A_K07, TR1A_U08 Test
M_U008 Potrafi demonstrować własne wyniki analizy prostych problemów marketingowych w grupie TR1A_U16, TR1A_U09 Project
Knowledge
M_W001 Potrafi wyjaśniać wyniki ankiet TR1A_W12 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi wymienić podstawowe definicje z obszaru marketingu + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zdefiniować podstawowe elementy marketingu - mix + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wymienić etapy badań marketingowych + - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi wyjaśnić podstawowe strategie marketingowe + - - + - - - - - - -
M_U005 Potrafi odróżniać podstawowe elementy produktu + - - + - - - - - - -
M_U006 Potrafi konstruować ankiety badawcze + - - + - - - - - - -
M_U007 Potrafi wybierać strategie marketingowe + - - + - - - - - - -
M_U008 Potrafi demonstrować własne wyniki analizy prostych problemów marketingowych w grupie + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi wyjaśniać wyniki ankiet + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe pojęcia.
2. Elementy marketingu.
3. Istota zarządzania marketingowego.
4. Planowanie marketingowe.
5. Marketing – mix – zarządzanie produktem.
6. Marketing – mix – metody ustalania cen.
7. Marketing – mix – istota dystrybucji.
8. Marketing – mix – zintegrowana komunikacja marketingowa.
9. Czynniki wpływające na decyzje klientów.
10. Analiza procesu zakupu.
11. Rodzaje badań marketingowych.
12. Etapy badań marketingowych.
13. Segmentacja rynku.
14. Wybór rynku docelowego.
15. Strategie marketingowe.

Project classes:

1. Praktyczne wykorzystanie badań marketingowych.
2. Wybór przedmiotu badań marketingowych.
3. Przygotowanie badań.
4. Badania wtórne i pierwotne.
5. Praktyczne zastosowanie badań ankietowych.
6. Konstrukcja ankiety badawczej.
7. Przeprowadzenie badań ankietowych.
8. Opracowanie wyników ankietowych.
9. Rodzaje strategii marketingowych.
10. Zastosowanie strategii marketingowych.
11. Prezentacja wyników badań
12. Omówienie wyników badań

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa składa się z zaliczenia tematyki wykładów (40 %) i ćwiczeń (60 %).
Zaliczenie tematyki wykładów – 1 kolokwium, aktywność na zajęciach.
Zaliczenie tematyki ćwiczeń – średnia arytmetyczna na podstawie 2 kolokwiów i projektu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. „Zarządzanie turystyką” red. nauk. L. Pender, R. Sharpley, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
2. „Marketing : wprowadzenie”, G. Armstrong, P. Kotler, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
3. „Marketing w turystyce”, S Briggs, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None