Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental changes and human history
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-614-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest zainteresowany poznawaniem zmian zachodzących w środowisku i ich wpływem na człowieka TR1A_K05, TR1A_K06 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi wymienić niekorzystne dla środowiska aspekty działalności człowieka i związane z nimi zagrożenia TR1A_U16, TR1A_U07 Test results
Knowledge
M_W001 Zna najważniejsze okresy ocieplenia i ochłodzenia klimatu i związane z nimi wydarzenia historyczne TR1A_W03 Test results
M_W002 Zna czynniki determinujące rozwój cywilizacji TR1A_W04, TR1A_W03 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest zainteresowany poznawaniem zmian zachodzących w środowisku i ich wpływem na człowieka + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wymienić niekorzystne dla środowiska aspekty działalności człowieka i związane z nimi zagrożenia + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna najważniejsze okresy ocieplenia i ochłodzenia klimatu i związane z nimi wydarzenia historyczne + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna czynniki determinujące rozwój cywilizacji + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Holocen – zmiany klimatyczne 4h
Cywilizacja a natura: czynniki ekstremalne 4h
Historia społeczeństw starożytnych (m.in. Egipt, Babilonia) 4h
Upadki i ekspansje państw 2h
Okres rzymski 3h
Wędrówka ludów 3h
Średniowieczne optimum klimatyczne 3h
Mała epoka lodowa 3h
Współczesne i przyszłe zmiany środowiska 4h

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 15 h
Examination or Final test 15 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z testu

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy nauk o środowisku
Wiedza z zakresu geografii, geologii, klimatologii, historii

Recommended literature and teaching resources:

Kozłowski J. K., Kaczanowski P. 1998. Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.) Wielka Historia Polski. t. 1. Fogra Oficyna Wydawnicza, Kraków.
Kozłowski J.K. 1999. Encyklopedia historyczna świata. 1. Prahistoria. Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres. Kraków.
Starkel L. (red.) 1991. Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kożuchowski K. (red.), 2005, Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa
Allen, P. A., 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Wyd. Nauk. PWN S.A. Warszawa.
Schulz R., Seidel M. (red.) – “Egipt: świat faraonów” Kolonia 2004, “Könemann”
J.Wolski – “Historia powszechna. Starożytność”, Warszawa 2002.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Barniak J., Krąpiec M., Jurys L. 2014. Sub-fossil wood from the Rucianka raised bog (NE Poland) as an indicator of climatic changes in the first millennium BC. Geochronometria 41(1): 104 – 110.

Additional information:

zaliczenie testu – termin podstawowy + dwa terminy poprawkowe