Dane EK kierunkowego:
Kod:
EZ1A_W04
Kierunek obejmowany:
Ekologiczne Źródła Energii
Efekt kształcenia:
ma wiedzę w zakresie technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska
Odniesienia do EKO:
  • P1A_W04
    ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
  • P1A_W08
    rozumie związki między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki i dyscypliny nauk przyrodniczych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
  • Inz1A_W05
    zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów