Dane EK kierunkowego:
Kod:
EZ1A_W10
Kierunek obejmowany:
Ekologiczne Źródła Energii
Efekt kształcenia:
ma elementarną wiedzę z zakresu oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne
Odniesienia do EKO:
  • P1A_W08
    rozumie związki między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki i dyscypliny nauk przyrodniczych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
  • Inz1A_W01
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych