Dane EK kierunkowego:
Kod:
EZ1A_W11
Kierunek obejmowany:
Ekologiczne Źródła Energii
Efekt kształcenia:
ma wiedzę w zakresie instalacji i sieci oraz urządzeń wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii oraz o cyklu ich życia i skutkach środowiskowych ich utylizacji
Odniesienia do EKO:
 • P1A_W07
  ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
 • Inz1A_W02
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
 • Inz1A_W05
  zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
 • Inz1A_W01
  ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych