Dane EK kierunkowego:
Kod:
EZ1A_U01
Kierunek obejmowany:
Ekologiczne Źródła Energii
Efekt kształcenia:
Stosuje podstawowe techniki, narzędzia badawcze i interpretacyjne wykorzystywane do geologicznego rozpoznania zasobów, wykorzystując przy tym literaturę, źródła elektroniczne i oprogramowanie polsko i anglojęzyczne
Odniesienia do EKO:
 • P1A_U02
  rozumie literaturę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim
 • P1A_U03
  wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
 • P1A_U07
  wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
 • P1A_U01
  stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów