Dane EK kierunkowego:
Kod:
EZ1A_U03
Kierunek obejmowany:
Ekologiczne Źródła Energii
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, stosując podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne
Odniesienia do EKO:
  • P1A_U04
    wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego
  • P1A_U05
    stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych
  • P1A_U07
    wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł