Dane EK kierunkowego:
Kod:
EZ1A_U06
Kierunek obejmowany:
Ekologiczne Źródła Energii
Efekt kształcenia:
Umie zastosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z używaniem substancji chemicznych, potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym w celu przeprowadzenia podstawowych doświadczeń
Odniesienia do EKO:
  • P1A_U06
    przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
  • Inz1A_W01
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych