Dane EK kierunkowego:
Kod:
EZ1A_U12
Kierunek obejmowany:
Ekologiczne Źródła Energii
Efekt kształcenia:
Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki
Odniesienia do EKO:
  • P1A_U08
    wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z wybranej dyscypliny naukowej
  • Inz1A_U01
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski