Dane EK kierunkowego:
Kod:
EZ1A_U14
Kierunek obejmowany:
Ekologiczne Źródła Energii
Efekt kształcenia:
Potrafi czytać ze zrozumieniem i przeprowadzać biegłe konwersacje w języku obcym, w tym także w zakresie studiowanych zagadnień
Odniesienia do EKO:
  • P1A_U12
    ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego