Dane EK kierunkowego:
Kod:
EZ1A_U16
Kierunek obejmowany:
Ekologiczne Źródła Energii
Efekt kształcenia:
Potrafi zaprojektować instalację energetyczną bazującą na ekologicznych i odnawialnych źródłach energii oraz dokonać jej analizy techniczno – ekonomicznej w odniesieniu do konwencjonalnych instalacji energetycznych
Odniesienia do EKO:
  • Inz1A_U05
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
  • Inz1A_U08
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi