Dane EK kierunkowego:
Kod:
EZ1A_U17
Kierunek obejmowany:
Ekologiczne Źródła Energii
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać doboru i analizy prostych systemów energetycznych, tak aby spełniały oczekiwane wymagania
Odniesienia do EKO:
  • Inz1A_U06
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_U08
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi