Dane EK kierunkowego:
Kod:
EZ1A_K01
Kierunek obejmowany:
Ekologiczne Źródła Energii
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (poprzez kursy, studia podyplomowe, studia drugiego stopnia), w tym ucząc się samodzielnie i w grupie
Odniesienia do EKO:
 • P1A_K02
  potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • P1A_K05
  rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • P1A_K07
  wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
 • P1A_K01
  rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie