Dane EK kierunkowego:
Kod:
EZ1A_K04
Kierunek obejmowany:
Ekologiczne Źródła Energii
Efekt kształcenia:
ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, prze-strzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglą-dów i kultur
Odniesienia do EKO:
  • P1A_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu