Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS2A_K01
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Środowiska
Efekt kształcenia:
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób