Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS2A_U07
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Środowiska
Efekt kształcenia:
potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej