Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS2A_U11
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Środowiska
Efekt kształcenia:
potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U11
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi