Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS2A_U21
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Środowiska
Efekt kształcenia:
potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki i chemii, a także reguły i narzędzia matematyczne do rozwiązywania zadań w zakresie inżynierii środowiska
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski