Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS2A_U22
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Środowiska
Efekt kształcenia:
potrafi zaplanować i przeprowadzić terenowe badania i prace z zakresu inżynierii środowiska, opisać oraz zinterpretować ich wyniki
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne