Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_W01
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę w zakresie geologii i hydrologii, obejmującą podstawy geologii ogólnej, mineralogii i petrografii, geomorfologii i geologii czwartorzedu oraz hydrologii, hydrogeologii przydatną w zakresie zrozumienia, opisu i analizy wybranych zagadnien ochrony środowiska.
Odniesienia do EKO:
  • P1A_W01
    rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze