Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_W02
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska.
Odniesienia do EKO:
  • P1A_W01
    rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze