Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_W03
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień informatyki stosowanej.
Odniesienia do EKO:
  • P1A_W06
    ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych