Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_W06
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę w zakresie problematyki zarządzania środowiskiem i jego zasobami.
Odniesienia do EKO:
  • P1A_W08
    rozumie związki między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki i dyscypliny nauk przyrodniczych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej