Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_W07
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą podstawy analizy matematycznej, algebry liniowej, geometrii wykreślnej, probabilistyki i statystyki przydatną do opisu i analizy zjawisk fizycznych wystepujących w środowisku oraz do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu wybranych zagadnień ochrony środowiska.
Odniesienia do EKO:
  • P1A_W02
    w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych
  • P1A_W03
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych