Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_W09
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Zna podstawową aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz pomiarach niektórych właściwości i cech fizycznych, a także metody szacowania błędów pomiarów.
Odniesienia do EKO:
  • P1A_W02
    w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych