Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_W10
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę w zakresie chemii, obejmującą podstawy chemii nieorganicznej oraz podstawy wybranych zagadnien chemii organicznej, zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych oraz grup zwiazków chemicznych, przydatną w zakresie zrozumienia podstaw wybranych zagadnień chemii środowiska i zanieczyszczenia środowiska.
Odniesienia do EKO:
  • P1A_W03
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych
  • P1A_W01
    rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze