Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_W13
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w gleboznawstwie, geofizyce, remediacji, renaturyzacji oraz geochemii, biochemii, mikrobiologii.
Odniesienia do EKO:
  • P1A_W02
    w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych
  • P1A_W05
    ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz ma znajomość rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i stosowanych w nich metod badawczych