Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_W14
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Rozumie związki między osiągnięciami nauk matematyczno-przyrodniczych oraz nauk o środowisku a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania róznorodności biologicznej.
Odniesienia do EKO:
  • P1A_W04
    ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
  • P1A_W05
    ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz ma znajomość rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i stosowanych w nich metod badawczych