Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_W15
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
Odniesienia do EKO:
  • P1A_W09
    zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii