Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_W18
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w badaniach, projektach, przedsięwzięciach techniczno-technologicznych oraz innych działaniach związanych z naukami o środowisku.
Odniesienia do EKO:
  • P1A_W07
    ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_W02
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_W05
    zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów