Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_W20
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w ochronie środowiska.
Odniesienia do EKO:
  • P1A_W04
    ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
  • Inz1A_W01
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych