Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_U01
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz interpretuje wyniki analiz.
Odniesienia do EKO:
  • P1A_U01
    stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów