Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_U03
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne.
Odniesienia do EKO:
  • P1A_U03
    wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne