Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_U05
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.
Odniesienia do EKO:
  • P1A_U05
    stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych