Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_U11
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Umie przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.
Odniesienia do EKO:
  • P1A_U09
    umie przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów