Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_U12
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczacych zagadnień szczegółowych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.
Odniesienia do EKO:
  • P1A_U10
    posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów