Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_U14
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Ma umiejętności językowe w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jezykowego.
Odniesienia do EKO:
  • P1A_U12
    ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego