Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_U15
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Odniesienia do EKO:
  • Inz1A_U01
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski