Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_U16
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w warunkach laboratoryjnych i terenowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Odniesienia do EKO:
  • Inz1A_U02
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne