Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS1A_K07
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.
Odniesienia do EKO:
  • P1A_K07
    wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej