Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS2A_W03
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Ma pogłębioną wiedzę z biologii, biochemii, biotechnologii niezbędną do rozwiązywania problemów z zakresu ochrony srodowiska.
Odniesienia do EKO:
  • P2A_W03
    ma pogłębioną wiedzę z zakresu tych nauk ścisłych, z którymi związany jest studiowany kierunek studiów (w szczególności biofizyka, biochemia, biomatematyka, geochemia, biogeochemia, geofizyka)