Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS2A_W06
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk biologicznych umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.
Odniesienia do EKO:
  • P2A_W04
    ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie