Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS2A_W09
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych.
Odniesienia do EKO:
  • P2A_W06
    ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych